26.04.2024r.


9.00

Rejestracja uczestników

10.00

Oficjalne otwarcie konferencji

10.15

Nowe horyzonty rehabilitacji w różnych sferach życia człowieka.

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Łukowicz

Krajowy konsultant w dziedzinie rehabilitacji

Kierownik Kliniki Rehabilitacji CMKP przy Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. A. Grucy w Otwocku

10.45

Rola fizjoterapii neonatologicznej we wspomaganiu rozwoju pacjenta wysokiego ryzyka wystąpienia niepełnosprawności. Studium przypadku.

Katarzyna Szargało-Szkałuba

Mgr fizjoterapii, terapeuta NDT-Bobath, terapeuta manualny.

Wykładowca na Akademii Zamojskiej

Fizjoterapeuta na Oddziale Neonatologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Zamościu

Właścicielka praktyki fizjoterapeutycznej – Fizjoszyszka.

11.05

Skolioza i ICF – od teorii do praktyki w fizjoterapii.

Dr hab. n.k.fiz. Agnieszka Stępień

Prezes Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska

Wydział Rehabilitacji AWF w Warszawie

Mgr Katarzyna Maślanko

Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska

Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej ORTHOS, Warszawa

11.30

Przerwa kawowa

12.00

Fizjoterapia oddechowa – istotny element kompleksowego leczenia pacjentów.

Dr n. o zdr. Anna Pyszora

Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Ośrodek Wentylacji Domowej w Bydgoszczy

Mgr Katarzyna Warzeszak

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Rabka Zdrój

12.20

Wstępne doniesienia z wykorzystania terapii IHHT w symulacji niespecyficznego treningu wysokogórskiego.

Dr n. med. Sławomir Gonciarz

Centrum Rehabilitacyjno-Sportowe Medisport, Lublin

12.40

Skuteczność zabiegów fizykoterapeutycznych w rękach fizjoterapeutów.

Dr n. o kult. fiz. Renata Skalska-Izdebska

Uniwersytet Rzeszowski, Kolegium Nauk Medycznych,

Instytut Nauk o Zdrowiu, Fizjoterapia

Członkini Krajowej Rady Fizjoterapeutów II kadencji

Dr n. o zdr. Monika Grela

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie,

Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza

Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Nauk o Zdrowiu, Fizjoterapia

Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku

13.00

Przerwa obiadowa

14.00

Trening antygrawitacyjny jako nowa forma aktywności fizycznej dla pacjentów z obniżonym napięciem mięśniowym . Studium przypadku.

Mgr Małgorzata Wójcik

FizjoBungeeTherapy Gliwice

Stowarzyszenie “Fizjoterapia Polska”

14.15

Holistyczna fizjoprofilaktyka schorzeń narządu ruchu jako czysta ekonomia zdrowia.

Dr n. o k. f. Ireneusz Hałas

Irehamed Fizjoterapia i Fizjoprofilaktyka, Lublin

14.45

FMS w problemach uroginekologicznych z wykorzystaniem metody chiropraktycznej Price Results System

Mgr Tomasz Janowicz

Chirodent, Ustka

15.05

Przerwa kawowa

15.30

Kompleksowa terapia przeciwobrzękowa jako skuteczna metoda leczenia obrzęku limfatycznego.

Dr n. med. Wojciech Pasiak

Zakład Fizjoterapii Klinicznej

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

16.00

Powrót do pracy po incydencie udarowym.

Dr n. o zdr. Dalia Woźnica

Wydział Zdrowia, Uniwersytet WSB Merito, Gdańsk

16.20

„Starość jest tylko dalszym ciągiem młodości” – o wartościach fizjoprofilaktyki geriatrycznej w różnych aspektach funkcjonowania na podstawie Evidence-Based Medicine.

Dr hab. Marta Podhorecka

Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu

16.40

Zakończenie części wykładowej

19.00

Spotkanie integracyjne

27.04.2024r.


9.00

Śniadanie

Warsztaty

10.00

Znaczenie kompresji w leczeniu obrzęku.

Beata Fabjanowicz, KAM ds Limfologii

10.45

Terapia manualna tarczycy.

Dr Agnieszka Maruszewska, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie

11.30

Nowe możliwości wykorzystania głębokiej stymulacji elektromagnetycznej FMS.

Marek Wrzyszcz, mgr fizjoterapii, Eres Medical

12.15

Praktyczne zastosowanie dynamicznego odciążenia w podwieszeniu jako treningu antygrawitacyjnego – fizjo bungee therapy.

Mgr Małgorzata Wójcik, FizjoBungeeTherapy Gliwice, Stowarzyszenie “Fizjoterapia Polska”

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie z przyczyn od niego niezależnych.